Αναρτήσεις

"Πριν τα Χριστούγεννα" - ΝΕΑΝΙΚΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ (56)

"Πριν τα Χριστούγεννα" - Πύργοι Ακαθαίρετοι (35 Β')

"Οι Άγιοι ως Φωτεινοί Οδοδείχτες" - ΛΥΧΝΟΣΤΑΤΗΣ 11.

"Πριν τα Χριστούγεννα" - Πύργοι Ακαθαίρετοι (35 Α').

"Ευλογημένη Απαρχή" (Αρχή του έτους) - Ραδιοφωνική εκπομπή ΝΕΑΝΙΚΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ 137.

"Ο Μέγας Βασίλειος (01/01) - ΜΥΡΙΠΝΟΑ ΑΝΘΗ". Ραδιοφωνική εκπομπή (133)

"Η Εκκλησία κατηχεί" - Λυχνοστάτης 10.

"Διάλογος με τους νέους" [83]

Η Ιερά παράδοση - Ραδιοφωνική εκπομπή ΝΕΑΝΙΚΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ (136)

"Άγιος Νικόλαος, Επίσκοπος Μύρων της Λυκίας" - Πύργοι Ακαθαίρετοι 34.

"Διηγήσεις από το Γεροντικό Β'" - ΝΕΑΝΙΚΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ (55)

"Άγιος Απόστολος Ανδρέας ο Πρωτόκλητος" - Πύργοι Ακαθαίρετοι 33.

«Εγγίζει ο Χριστός Βηθλεέμ προετοιμάζου. Ήδη των Εθνών, το σωτήριον αυγάζει».