Άγιος Μακάριος ο Νοταράς (17 Απριλίου)


 
Προσκεκλημένος ομιλητής ο κ. Θεόδωρος Ρόκας,
πτ. Θεολογίας και διπλωματούχος master Θεολογίας.

Σχόλια