Ο ΄Οσιος Λεόντιος και οι συν αυτώ Υπάτιος και Θεόδουλος (18 Ιουνίου)

Σχόλια