"Η Γ' Εύρεσις της κεφαλής του Τιμίου Προδρόμου" [25 Μαΐου ]

Σχόλια