"Θέλημα Θεού και θέλημα ανθρώπου"

  
Προσκεκλημένος ομιλητής ο κ. Γρηγόρης Τζιβελέκης, πτ. Ανωτάτης Εκκλησιαστικής  Ακαδημίας  Αθηνών.
  

Σχόλια