"Ο Άγιος Σπυρίδων, Επίσκοπος Τριμυθούντος ο Θαυματουργός". [12 Δεκεμβρίου]

Σχόλια