"Οι Άγιοι Ζώσιμος ο μοναχός και Αθανάσιος ο Κομενταρήσιος" (04 Ιανουαρίου).

Σχόλια