Ο Όσιος Αντώνιος ο νέος εκ Βεροίας" (17 Ιανουαρίου)

Σχόλια