"Ο Άγιος Γεώργιος ο Νεομάρτυρας εξ Ιωαννίνων" (17 Ιανουαρίου)

Σχόλια