Ο Άγιος Αττικός Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως (8 Ιανουαρίου)

Σχόλια